Sztuka Aborygenów – malarstwo Australii tworzone z kropek

Sztuka Aborygenów – malarstwo Australii tworzone z kropek

Australia i sztuka Aborygenów to dwie rzeczy, jakie wzajemnie się ze sobą przenikają. Aborygenów do dnia dzisiejszego można spotkać na terenie tego kraju-kontynentu, gdzie stanowią ogromną społeczność rdzennych mieszkańców. Nie każdy zdaje sobie sprawę, ale sztuka...